História

Zabudnutý rodák Jozef Ondriáš

Zabudnutý rodák Jozef Ondriáš

Jozef Ondriáš sa narodil 1.3.1912 v Ovčom. Po tom čo jeho otec Štefan padol v Prvej svetovej vojne, sa presťahoval spolu s bratom a sestrou do Sniny, kde ich vychovával otcov brat Martin. Ten v Snine pôsobil ako farár. Jozef nenasledoval jeho kroky ale spojil svoju...

Martin Ondriáš s učiteľským zborom v Snine

Martin Ondriáš s učiteľským zborom v Snine

Martin Ondriáš (1888 – 1967) bol prvým vysväteným kňazom z našej obce. Vysviacku prijal roku 06.02.1914, následne pôsobil v Hernádnémeti, Trhovišti či  Trebišove. Najdlhšiu časť svojho život strávil vo Snine, kde slúžil do roku 1921. Jeho fotografia mi však v archíve...

Povstalci pri Kelemeši II

Povstalci pri Kelemeši II

Pri príležitosti vypuknutia Slovenského národného povstania uverejňujeme druhú fotografiu zachytávajúcu povstaleckú kolónu pri Kelemeši, dnes Ľubotice

21.august 1968 v Prešove

21.august 1968 v Prešove

21. augusta 1968 došlo k okupácii ČSR vojskami Varšavskej zmluvy. Bola to reakcie na demokratizačné procesy známe ako tzv.Pražská jar, ktoré začali prebiehať približne od roku 1965. Okupácia znamenala ich ukončenie a príchod tzv. normalizácie, kedy sa všetko vrátilo...

Hrob srbského zajatca v Štefanskej Hute

Hrob srbského zajatca v Štefanskej Hute

V neďalekej Štefanskej Hute bol počas 1.sv.vojny zriadený konský lazaret, kde privážali zranené kone z frontu. Tu ich ošetrovali vojenskí zverolekári a ich pomocníci, medzi ktorými boli aj zajatci srbskej národnosti. Keď jeden z nich roku 1917 zomrel, jeho...

Topograf Samuel Bredecký

Topograf Samuel Bredecký

Samuel Bredecký (Bredetzky) sa narodil 18.3.1772 v neďalekých Chminanskych Jakubovanoch. Jeho otec Matej pôsobil v obci ako učiteľ a organista. Potom čo sa uvoľnilo miesto učiteľa v Ľubici na Spiši, odkiaľ pochádzala jeho manželka Zuzana, rodina sa z Jakubovian...

Podpis nášho rodáka na bankovkách slovenského štátu

Podpis nášho rodáka na bankovkách slovenského štátu

Životopisu nášho rodáka Martina Kollára (1889-1956) sme sa na týchto stránkach už v minulosti venovali. V krátkosti - počas Prvej svetovej vojny sa Kollár  zapojil do odboja a pôsobil ako legionár v Rusku, následne povojnovom období urobil kariéru v bankovníctve. Málo...