Výročie smrti Andreja Hlinku

aug 23, 2018 | História, Správy

Pred pár dňami sme si pripomenuli 80. výročie smrti kňaza, politika a vedúcej osobnosti vtedajšieho národného hnutia Andreja Hlinku (27.9.1864-16.8.1938). Dnes už takmer zabudnutou skutočnosťou je, že táto osobnosť zavítala v 20.rokoch minulého storočia aj do nášho kraja. Konkrétne išlo o roky 1924 a 1925, kedy  na pozvanie vtedajšieho širockého farára Bela Jančáryho kázal na odpuste sv.Anny.  V oboch prípadoch sa odpustovej slávnosti zúčastnil veľký zástup ľudí (viac ako 10 000 veriacich) zo širokého okolia.