Akt zmierenia vo Víťazi

júl 5, 2019 | História

V utorok 2.júla 2019 vyrazila na svoju týždennú púť 40-členná delegácia Československej obce legionárskej a zástupcov Ministerstva obrany ČR a Armády SR. Cieľom púte je prejsť vybrané bojiská a zaevidovať existujúce hroby padlých počas Československo-Maďarskej vojny, ktorej 100. výročie si pripomíname v týchto dňoch. Mal som tú česť sprevádzať delegáciou hneď v prvý deň v okolí Prešova, kde sme navštívili obce Fričovce, Chmiňany, Víťaz, Margecany, Klenov, Miklušovce a Žipov. Najbližšie sa teda delegácia zastavila vo Víťazi na mieste, kde bolo československým vojskom popravených 7 židovských mladíkov. Na každom navštívenom mieste sa konal pietny akt spojený s kladením vencov a spevom československej štátnej hymny.