Okolie obce

21.august 1968 v Prešove

21.august 1968 v Prešove

21. augusta 1968 došlo k okupácii ČSR vojskami Varšavskej zmluvy. Bola to reakcie na demokratizačné procesy známe ako tzv.Pražská jar, ktoré začali prebiehať približne od roku 1965. Okupácia znamenala ich ukončenie a príchod tzv. normalizácie, kedy sa všetko vrátilo...

Hrob srbského zajatca v Štefanskej Hute

Hrob srbského zajatca v Štefanskej Hute

V neďalekej Štefanskej Hute bol počas 1.sv.vojny zriadený konský lazaret, kde privážali zranené kone z frontu. Tu ich ošetrovali vojenskí zverolekári a ich pomocníci, medzi ktorými boli aj zajatci srbskej národnosti. Keď jeden z nich roku 1917 zomrel, jeho...

Preteky na Branisku roku 1923

Preteky na Branisku roku 1923

V roku 1923 priniesol časopis Český svět čitateľom fotoreportáž z III. medzinárodnej súťaže spoľahlivosti  pre cestné automobily. Jej trasa viedla z Prahy naprieč celou republikou až do Užhorodu a naspäť. Účelom súťaže bola propagácia motorizmu. Fotografia zachytáva...

Príkladné fašiangy v Širokom

Príkladné fašiangy v Širokom

Národné noviny z pred sto rokov, presne 30.marca 1916 sa zmieňujú o fašiangoch v obci Široká v šarišskej župe. Noviny chvália príkladné správanie občanov v ťažkej dobe prvej svetovej vojny. Zdroj:http://serbak.blog.sme.sk/