Category Archives: História

Pamätník v Korytnom

Na cintoríne v Korytnom

Neďalekému pohoriu Branisko bolo na stránkach už viackrát venovaná pozornosť. V rokoch 1849, 1918 a 1945 sa tu tri odohrali dôležité boje spojené s históriu našej štátnosti. Prvému z týchto dátumov sa venuje aj tento článok. V roku 1913 bol postavený na vrchole Chvalabohu pamätník padlým vojakom, bojujúcim na strane Maďarov vo februári  1849. Tí tu vtedy porazili masív brániace […]

Bitka o Branisko v roku 1945

Na tomto mieste stál hostinec, v ktorom boli zákernou fašistickou mínou zabití štyria sovietski ženisti

Nielen revolučné roky 1848-49 zanechali krvavú stopu na neďalekom pohorí Branisko. V nasledujúcich 100 rokoch sa tu odohrali ďalšie dve bitky. V roku 1919 na Branisku Československí legionári odrazili útok maďarských jednotiek, ktoré v Prešove vyhlásili socialistickú Slovenskú republiku rád. Táto bábková republika mala byť akýmsi prechodom k opätovnému začleneniu Slovenska do Uhorska, no trvala […]

Pomník padlým z roku 1849 na Branisku.

V roku 1849 sa na Branisku odohrala bitka medzi maďarskými revolucionármi a cisárskymi vojskami, s ktorými bojovali aj slovenskí dobrovoľníci. Podľa internetového zdroja, na vrchole by sa sa stále mal nachádzať nejaký pamätník týchto bojov. Po namáhavom hľadaní sa našej expedícii skutočne podarilo nájsť zmienené miesto. Ukrytá niekoľko metrov od hlavnej cesty, leží medzi stromami […]

Život občanov cigánskeho pôvodu

Rómska vlajka

Zápis miestneho kronikára Františka Slavkovského z roku 1959 o živote tunajšich Rómov. V tunajšej dedine žili dve hlavné rodiny a to Godlovci, dvaja bratia so svojimi rodinami. Domy mali postavené na prostriedku dediny v domorade. Za bývalých režimov občania cigánskeho pôvodu žili v biede a hlade, boli zaznávaní, boli terčom ponižovania, žili síce skromne ale […]

Aké mená sa vyskytovali v obci roku 1715

V roku 1715 prijal uhorský snem zákon o zavedení stáleho vojska v Uhorsku a vyberaní každoročnej vojenskej dane (contributionale). Kvôli jej správnemu rozvrhnutiu boli v rokoch 1715 a 1720 vyhotovené celokrajinské súpisy daň platiaceho obyvateľstva. V nich boli štátom prvýkrát zaznamenané mená daňovníkov (hláv jednotlivých hospodárstiev) a ich majetkové pomery. Daň bola v Uhorsku viazaná […]

Peter Uličný

(1947 v Ovčom – 17.9.2010 v Prešove) Svoju úspešnú kariéru začal náš rodák Peter Uličný v prešovskom hoteli Dukla, kde nastúpil hneď po skončení strednej hotelovej školy. Už ako 24 ročný sa tu stáva šéfkuchárom a hotelu ostáva verný po celý život. Šikovnosť, zručnosť a láska k vareniu čoskoro priniesli aj svoje ovocie v podobe […]