Pomník padlým z roku 1849 na Branisku.

mar 16, 2011 | História, Príroda

V roku 1849 sa na Branisku odohrala bitka medzi maďarskými revolucionármi a cisárskymi vojskami, s ktorými bojovali aj slovenskí dobrovoľníci. Podľa internetového zdroja, na vrchole by sa sa stále mal nachádzať nejaký pamätník týchto bojov. Po namáhavom hľadaní sa našej expedícii skutočne podarilo nájsť zmienené miesto. Ukrytá niekoľko metrov od hlavnej cesty, leží medzi stromami malá mohyla ako pamätník týchto bojov. Pôvodný pamätník bojov zobrazený na pohľadniciach bol z politických dôvodov premiestnený na cintorín v Korytnom, kde stojí doteraz.