Pútnický kostolík sv. Joachima a Anny

aug 10, 2010 | História

V neďalekých lesoch v chotári obci Kluknavy, na hranici Spiša a Šariša sa nachádza kostolík sv. Anny. Bol postavený roku 1632 grófkou Annou Csáky-Vesselényovou najskôr ako kaplnka, ktorú dal neskôr gróf Imrich Csáky prestavať na kostolík. Podľa legendy sa na mieste terajšieho kostola našiel pri oraní obraz sv. Anny, ktorý oráč odniesol na miestnu faru. Na druhý deň keď pokračoval v oraní, ho tu však opäť vyoral zo zeme a tak tu ľudia z úcty postavili kaplnku. V kostolíku sú umiestnené obrazy a relikviár sv. Anny, na chóre je malý organ. Ku kaplnke putovali ľudia z okolitých miest a dedín, ba aj grófstvo a zemania. Omše boli v troch rečiach. Pred odpustom sa vždy konal jarmok. Dobytčí jarmok bol vždy okolo sviatku sv. Jakuba a výkladný trh v dňoch 25-26. júla. Púť bola dôležitou spoločenskou a kultúrnou udalosťou v živote obce. V dnešnej dobe je kostolík udržiavaný a každoročne v júli k nemu putujú veriaci z okolitých miest a obcí ba aj zo vzdialenejších kútov Slovenska. Pri kostolíku je aj prameň pitnej vody, ktorou sa pútnici môžu vždy občerstviť.