Aké mená sa vyskytovali v obci roku 1715

okt 17, 2010 | História

V roku 1715 prijal uhorský snem zákon o zavedení stáleho vojska v Uhorsku a vyberaní každoročnej vojenskej dane (contributionale). Kvôli jej správnemu rozvrhnutiu boli v rokoch 1715 a 1720 vyhotovené celokrajinské súpisy daň platiaceho obyvateľstva. V nich boli štátom prvýkrát zaznamenané mená daňovníkov (hláv jednotlivých hospodárstiev) a ich majetkové pomery. Daň bola v Uhorsku viazaná na osobu daňovníka, nie na pozemky. Základom pre jej vymeranie boli usadlosti na urbárskej pôde (sessio, telek). Výška dane závisela od rozlohy usadlosti, na ktorej daňovník hospodáril. Súpis bol vykonaný podľa obcí a sú v ňom uvedené nasledovné údaje: meno daňovníka, množstvo rolí (agrae), čerstvo kultivovaná zem (extirpaturae), lúky (pratae) a vinice (vineae) patriace k daňovníkovi. Použité jednotky sa rôznili – pri poliach sa môžeme stretnúť s jednotkou jutro (0,575 ha), alebo napr. gbel (cubulus – 0,40 árov), lúky v koscoch (falcastrum – 28-46 árov), alebo vo vozoch sena (currus – 25 árov). Vinice sú udávané v kopáčoch (fossor – 2,7 áru). V súpise údajne nemusia byť uvedení podželiari (subinquilinus – nevlastnili ani dom).

Z dokumentu vyplýva, že v roku 1715 bolo v obci trinásť dane platiacich domácností, ktorých hlavami boli Joannes Szaboly; Joannes Dolakuv; Georgius Krály; Joannes Pollyák; Joannes Balogh; Georgius Kollár; Andreas Diacsin; Joannes Ghneczko; Joannes Uliczny; Petrus Kocsikuv; Joannes Chvecsko; Joannes Kocsik.

 

arcanum.hu

geni.sk