Category Archives: História

Židovské hroby v Hrabkove

Pozostatky prítomnosti židovskej populácie nájdeme aj v susednej obci Hrabkov. V minulosti tu boli dve pohrebiská, dnes už nájdeme iba jedno, ktoré sa nachádza vo svahu nad predajňou Jednota. Tu sa nachádzajú sa dva hroby patriace rodine Adolfa Fränkeľa, ktorý býval v dome, z ktorej sa neskôr stala spomínaná predajňa Jednota a krčma. Oba pieskovcové hroby sú vo […]

Židovský cintorín v Križovanoch

Národnostné zloženie okolia  našej obce bolo pred necelým storočím úplne iné ako dnes. Na relatívne malom území tu žili pokope Slováci, Nemci, Rusíni, Židia, Rómovia, ba aj Maďari. Modlili sa tu rímskokatolíci, gréckokatolíci, luteráni a Židia. Zmeny nastali počas a po druhej svetovej vojne. Na konci obce Križovany smerom na Chmiňany leží v strmom svahu […]

70. výročie oslobodenia obce

Presne pred 70 rokmi a jednym mesiacom Červená armáda spolu s Prvým československým armádnym zborom oslobodili našu obec. Nemeckí vojaci, ktorí sa v obci zdržiavali ju chceli pred odchodom vypáliť, no miestna krčmárka p. Kollárova ich opila a tak k tomu činu nedošlo a ušli. Neďaleká obec Richnava také šťastie nemala a bola vypálená. Viac info: […]