Zabudnutá vojna

aug 3, 2015 | História, Okolie obce

Na začiatku bola krátka zmienka v obecnej kronike, že nad obcou smerom k Nemeckým Jakubovanom (dnes Chminianske Jakubovany) sa po 1. svetovej vojne bojovalo. Keď sa k tomu pridalo aj zopár spomienok starších ľudí, ktorí to počuli z rozprávania od ešte starších, neodolal som a začal som pátrať. Po hodinách pátrania po internete a knižniciach sa mi začala zobrazovať mozaika jednej zabudnutej vojny. Vojny, ktorá trvala iba niečo cez mesiac a mala tú smolu že sa odohrala krátko po prvej svetovej vojne a tak obe udalosti splynuli.
Išlo o Maďarsko-Československú vojnu, kedy na jar 1919 napadli boľševické maďarské vojská mladé Československo a snažili sa opäť začleniť Slovensko do Uhorska. Na východe Slovenska tieto vojská rýchlo postupovali a dostali sa až k poľským hraniciam.
V našom regióne sa front zastavil na línii Lipany-Bertotovce-Široké-Kluknava-Margecany.
V takmer každej obci tohto regiónu sa nachádzajú hroby padlých z obidvoch bojujúcich stranách. O niektoré je postarané, niektoré sú zabudnuté, niektoré považované za hroby padlých v 1. alebo 2 sv. vojne. Niektoré už neexistujú… Prečo sa na tieto hroby zabudlo, resp. zabudlo že sú to hroby padlých vo vojne, kedy sa rozhodovalo o tom či Slovensko bude súčasťou Uhorska alebo Československa? Jedným z dôvodov je, že v Maďarsku ktoré vtedy na nový štát zaútočilo vtedy vládli komunisti. A tak náš komunistický režim po roku 1948 nemohol vzdávať pamiatku bojovníkom, ktorí bojovali proti svojim druhom.
V nasledujúcich mesiacoch Vám naše stránky prinesú priebeh týchto udalostí. Ak všetko pôjde tak ako má, tak spolu s niektorými obcami sa pokúsime zaniknuté pamätníky obnoviť.