Židovské hroby v Hrabkove

mar 29, 2015 | História, Okolie obce

Pozostatky prítomnosti židovskej populácie nájdeme aj v susednej obci Hrabkov. V minulosti tu boli dve pohrebiská, dnes už nájdeme iba jedno, ktoré sa nachádza vo svahu nad predajňou Jednota. Tu sa nachádzajú sa dva hroby patriace rodine Adolfa Fränkeľa, ktorý býval v dome, z ktorej sa neskôr stala spomínaná predajňa Jednota a krčma. Oba pieskovcové hroby sú vo veľmi zlom v stave. Na jednom bol pôvodne zobrazený západ slnka a na druhom listnatý prútik.