60-te roky v Prešove

apr 4, 2015 | História, Okolie obce

Fotografie Pamiatkového úradu SR zachytávajúce námestie v Prešove v roku 1969.