Category Archives: Správy

Fórum je zrušené

V posledných dňoch niektorí diskutéri publikovali príspevky, ktoré nemajú nič spoločné s dobrými mravmi a slušnosťou, čo ma nútilo fórum zrušiť. Cieľom fóra bola konštruktívna diskusia, prinášanie nápadov a podnetov pre obecné zastupiteľstvo, poukazovanie na problémy, a tak posúvanie obce vpred. Žiaľ, nestalo sa tak. Niektoré veci fórum pomohlo vyriešiť, no stalo sa aj hniezdom […]

Narodeniny nášho duchovného otca

V týchto dňoch sa dožíva životného jubilea 40. rokov náš duchovný otec p. Marek Hnat. Pri tejto príležitosti mu farníci z našej obce v mene p. Viktora Jenču a sl. Bianky Jenčovej na konci nedeľnej bohoslužby zablahoželali. Narodeninový vinš vznikol perom Márie Kollárovej. Drahý náš duchovný otec Marek, Len to najkrajšie, čo život môže dať, […]