Slávnosť sv.Barbory 2012

dec 8, 2012 | Správy

Minulú nedeľu sa uskutočnila u nás odpustová slávnosť u príležitosti sv. Barbory, patrónky nášho kostola.  Kedže touto nedeľou začalo aj tohtoročné adventné obdobie, p. farár Hnat zapálil prvú sviečku na adventnom venci a zároveň posvätil adventné vence miestnych veriacich. Tohtoročná slávnosť mala zvláštne špecifikum, kedže v tomto období bol pred 20. rokmi posvätený po kompletnom prestavaní miestny kostol. Pri tejto príležitosti v stredu 29.11. odslúžil slávnostnú v Ovčom emeritný arcibiskup Košickej rímskokatolíckej arcidiecéz Mons. Alojz Tkáč.

Foto: Eduard Jenča