Narodeniny nášho duchovného otca

feb 13, 2014 | Správy

V týchto dňoch sa dožíva životného jubilea 40. rokov náš duchovný otec p. Marek Hnat. Pri tejto príležitosti mu farníci z našej obce v mene p. Viktora Jenču a sl. Bianky Jenčovej na konci nedeľnej bohoslužby zablahoželali. Narodeninový vinš vznikol perom Márie Kollárovej.

Drahý náš duchovný otec Marek,
Len to najkrajšie, čo život môže dať, chceme Vám pri Vašom štyridsiatom jubileu zaželať. Dovoľte, aby sme sa Vám pri tejto príležitosti prihovorili slovami francúzskeho spisovateľa Lamartina. Ten na otázku „Kto je kňaz?“, odpovedal V každej farnosti žije jeden  človek, alebo aj viacerí , ktorý nemá rodinu, a predsa patrí do rodiny celého sveta. Bez neho nie je možné sa narodiť ani umrieť. Žehná kolísku, truhlu i manželstvo. Pri jeho nohách ľudia skladajú svoje najväčšie tajomstvá. Pred ním otvárajú svoje boľavé srdcia. Je človekom, ktorého slovo padá do srdca a váhou Božej autority a preniká do duše silou viery.

Kto je tento človek? Je to kňaz! Nikto nie je schopný preukázať ľudstvu väčšie dobro ako skutočný kňaz. Vedie a usmerňuje nás, je láskavý, ale aj prísny. Povolanie kňaza je ťažké, ale v dnešnom svete veľmi potrebné. Život kňaza je neprestajná obeta. Možno sa len hlboko skloniť pred mužom, ktorý sa podujíma na túto službu.
Ďakujeme Bohu za dar Vašej prítomnosti, ktorou ste nám sprítomnili Ježišovu lásku.

Úprimne Vám prajeme a vyprosujeme, aby Vás Boh naplnil svojím požehnaním a dal Vám všetky milosti k tomu, aby ste verne a horlivo žili svoje kňazstvo až do konca a vykonali tak veľa dobrého aj pre spásu Vám zverených duší.

To Vám vyprosujú Vaši veriaci z Ovčia.