Category Archives: Príroda

Sv. Omša na Roháčke

V sobotu 10.8.2013 sa uskutočnil letný výstup na Roháčku spojený so sv. omšou. Na vrchole sa stretlo asi 70 ľudí z Ovčieho a okolitých dedín. O 11:00 sa slávila sv. omša, ktorú spoločne celebrovali kňazi z našej farnosti a Štefánskej huty. Akciu organizačne zabezpečovala rodina Jenčových, ktorí sú aj fundátormi kríža osadeného na vrchole.  

Hosť zo Škandinávie

V posledných týždňoch je možné v našich ovocných záhradách zbadať húf vtákov pripomínajúce škorce. Ide o Choholáča severského, ktorý občas priletí na Slovensko zo Škandinávie. Ich výskyt je nepravidelný a vo veľkom počte sa u nás objavia len raz za niekoľko rokov. Vtedy však prilietajú masovo a ich výskyt pripomína podľa ornitológov inváziu.  Dôvodom ich sťahovania je nedostatok stravy na […]