Príroda

Zatmenie mesiaca

Zatmenie mesiaca

Dnes nad ránom sme mali možnosť si pozrieť nádherné nebeské divadlo - zatmenie mesiaca. Zatmenie bolo o to zaujímavejšie, že mesiac bol sfarbený do červena. Spôsobil to ohyb a rozptyl slnečného svetla na prachových a aerosólových časticiach vo vysokých vrstvách...

Opravená studnička Pri bačoch

Opravená studnička Pri bačoch

Studnička vyvierajúce na Gminskej lúke kedysi slúžila na napájanie oviec a keďže neďaleko stál aj košiar, miesto sa nazýva aj Pri bačoch. Po zrušení košiara miesto pustlo a studnička zarástla. Toto leto sa však aj ona dočkala opravy, ktorú vykonala rodina Balogová....

Výstup na Smrekovicu

Výstup na Smrekovicu

Smrekovica so svojimi 1200 m.n.m je navyšším vrchom neďalekého pohoria Branisko. Na jeho vrchol sa dá dostať niekoľkými trasami, no pre nás najprístupnejšia túra vedie z chatovej oblasti na Chválabohu. Výstup trvá asi poldruha hodinu a odmenou je skvelý výhľad na Spiš...

Čiastočné zatmenie slnka

Čiastočné zatmenie slnka

Včera v dopoludňajších hodinách došlo k zaujímavému prírodnému úkazu, kedy sa Slnko, Mesiac a Zem dostali do jednej priamky a došlo k tzv. čiastočnému zatmeniu slnka. Vrchol zatmenia bol v našich podmienkach o cca 10:53.  

Jelene na Brežu

Jelene na Brežu

Takmer každé ráno máte možnosť zbadať pasúcu sa čriedu jeleňov na Brežu. Zver sa na tom istom mieste ukázala aj pred štyrmi rokmi. Foto z roku 2011: https://ovcie.info/2011/02/17/zver-v-zime/  

Sv. Omša na Roháčke

V sobotu 10.8.2013 sa uskutočnil letný výstup na Roháčku spojený so sv. omšou. Na vrchole sa stretlo asi 70 ľudí z Ovčieho a okolitých dedín. O 11:00 sa slávila sv. omša, ktorú spoločne celebrovali kňazi z našej farnosti a Štefánskej huty. Akciu organizačne...