Podujatia

Memoriál 2010

Fotoreportáž z futbalového memoriálu Štefana Uličného a Miroslava Kráľa, ktorý sa uskutočnil dňa 12.9.2010 na ihrisku TJ. Program podujatia tvoril priateľský zápas medzi futbalistami a hokejistami. Foto: Tibor Kráľ

Schôdza ZZP

Fotografie z členskej schôdze miestneho Zväzu Zdravotne Postihnutých konanej dňa 1.2.2009