Odpustová slávnosť pri kostolíku sv. Joachyma a Anny 2008

aug 1, 2008 | Podujatia