Schôdza ZZP

feb 1, 2009 | Podujatia

Fotografie z členskej schôdze miestneho Zväzu Zdravotne Postihnutých konanej dňa 1.2.2009