Category Archives: Okolie obce

Výstup na Smrekovicu

Smrekovica so svojimi 1200 m.n.m je navyšším vrchom neďalekého pohoria Branisko. Na jeho vrchol sa dá dostať niekoľkými trasami, no pre nás najprístupnejšia túra vedie z chatovej oblasti na Chválabohu. Výstup trvá asi poldruha hodinu a odmenou je skvelý výhľad na Spiš a Tatry.   [Prezrieť ako automatickú prezentáciu]

Židovský cintorín v Širokom

Veľká židovská komunita žila aj v neďalekej obci Široké. Po tejto komunite sa do dnes zachoval dva domy (známy dom neďaleko kultúrneho domu so slnečnými hodinami) a opustený cintorín. Ten sa nachádza za dedinou, smerom k motokrosovému areálu, kde spočívajú pozostatky asi 80 nebožtíkov. Posledný bol pochovaný v roku 1948. Kvôli vandalom, ktorí v minulosti pokradli […]

Židovské hroby v Hrabkove

Pozostatky prítomnosti židovskej populácie nájdeme aj v susednej obci Hrabkov. V minulosti tu boli dve pohrebiská, dnes už nájdeme iba jedno, ktoré sa nachádza vo svahu nad predajňou Jednota. Tu sa nachádzajú sa dva hroby patriace rodine Adolfa Fränkeľa, ktorý býval v dome, z ktorej sa neskôr stala spomínaná predajňa Jednota a krčma. Oba pieskovcové hroby sú vo […]

Židovský cintorín v Križovanoch

Národnostné zloženie okolia  našej obce bolo pred necelým storočím úplne iné ako dnes. Na relatívne malom území tu žili pokope Slováci, Nemci, Rusíni, Židia, Rómovia, ba aj Maďari. Modlili sa tu rímskokatolíci, gréckokatolíci, luteráni a Židia. Zmeny nastali počas a po druhej svetovej vojne. Na konci obce Križovany smerom na Chmiňany leží v strmom svahu […]

Vodné dielo Ružín

Vodné dielo Ružín vzniklo prehradením rieky Hornád v hlbokom kľukatom údolí Bujanovských vrchov a polohou patrí medzi najkrajšie vodné plochy na Slovensku. Pozostáva z dvoch vodných nádrží. Hlavná nádrž Ružín I., postavená v roku 1967, má objem 59 mil. m³ a vyrovnávacia nádrž Ružín II., dokončená v roku 1972, má objem 4,5 mil. m³ vody. Celé […]