Vodné dielo Ružín

sep 13, 2014 | Okolie obce

Vodné dielo Ružín vzniklo prehradením rieky Hornád v hlbokom kľukatom údolí Bujanovských vrchov a polohou patrí medzi najkrajšie vodné plochy na Slovensku. Pozostáva z dvoch vodných nádrží. Hlavná nádrž Ružín I., postavená v roku 1967, má objem 59 mil. m³ a vyrovnávacia nádrž Ružín II., dokončená v roku 1972, má objem 4,5 mil. m³
vody. Celé vodné dielo má dĺžku 14 km a hĺbku miestami až 60 m. Vodné dielo slúži ako zdroj pitnej vody, vodná elektráreň a rekreačná oblasť
Ďna 13.9.2014 sa uskutočnil vo vodnom diele Deň otvorených dverí a tak Vám prinášame fotografie vnútra zariadenia, ktoré niesu bežne verejnosti prístupné.