História

Pôvodná kaplnka na Chválabohu

Pôvodná kaplnka na Chválabohu

Raritná fotografia zachytávajúca pravdepodobne maďarských turistov odpočívajúcich pri kaplnke na Chválabohu. Fotografia pochádza zrejme  z 50. rokov minulého storočia, keďže v roku 1962 už na jej mieste stál pomník padlým sovietskym vojakom. Ten bol po roku 1989 tiež...

Drevený kostolík v Brežanoch

Drevený kostolík v Brežanoch

Len pár kilometrov od Prešova sa nachádza jediný drevený kostolík na území Prešovského okresu. Gréckokatolícky kostolík v Brežanoch bol postavený a zasvätený sv. Lukášovi už v roku 1727. Dodnes sa v kostole konajú bohoslužby miestnych rímskokatolíckych veriacich,...

Židovský cintorín vo Fričovciach

Židovský cintorín vo Fričovciach

Aj v neďalekej obci Fričovce žila v minulosti židovská komunita. Ostal po nej cintorín, ktorý sa nachádza vo svahu nad materskou školou. Zaujímavosťou tohto cintorína je fakt, že ho pretína plot...

Židovský cintorín v Širokom

Židovský cintorín v Širokom

Veľká židovská komunita žila aj v neďalekej obci Široké. Po tejto komunite sa do dnes zachoval dva domy (známy dom neďaleko kultúrneho domu so slnečnými hodinami) a opustený cintorín. Ten sa nachádza za dedinou, smerom k motokrosovému areálu, kde spočívajú pozostatky...

Židovské hroby v Hrabkove

Židovské hroby v Hrabkove

Pozostatky prítomnosti židovskej populácie nájdeme aj v susednej obci Hrabkov. V minulosti tu boli dve pohrebiská, dnes už nájdeme iba jedno, ktoré sa nachádza vo svahu nad predajňou Jednota. Tu sa nachádzajú sa dva hroby patriace rodine Adolfa Fränkeľa, ktorý býval v...

Široké na historických fotografiách

Široké na historických fotografiách

Fotografie zachytáva panorámu obce Široké v medzivojnovom období (pravdepodobne z roku 1933) a gazdu s koňmi z roku 1924. Gazda sa volal Vojtech, priezvisko neznáme. Fotografie poskytol Ing. Petruš, novinár na dôchodku.

Židovský cintorín v Križovanoch

Židovský cintorín v Križovanoch

Národnostné zloženie okolia  našej obce bolo pred necelým storočím úplne iné ako dnes. Na relatívne malom území tu žili pokope Slováci, Nemci, Rusíni, Židia, Rómovia, ba aj Maďari. Modlili sa tu rímskokatolíci, gréckokatolíci, luteráni a Židia. Zmeny nastali počas a...

70. výročie oslobodenia obce

70. výročie oslobodenia obce

Presne pred 70 rokmi a jednym mesiacom Červená armáda spolu s Prvým československým armádnym zborom oslobodili našu obec. Nemeckí vojaci, ktorí sa v obci zdržiavali ju chceli pred odchodom vypáliť, no miestna krčmárka p. Kollárova ich opila a tak k tomu činu nedošlo a...