Zabudnutý rodák Juraj Jenča

dec 27, 2015 | História

Juraj Jenča alebo Jencsa György sa narodil sa v roku 1856 v Ovčom (vtedy Kisvitéz). V roku 187jencsa gyorgy6 narukoval do prešovského 67. pešieho pluku, ktorý po troch rokoch opustil v hodnosti desiatnik.
V roku 1883 vstúpil do žandárskeho zboru, kde bol roku 1896 bol povýšený na seržanta.
V roku 1895 vo Vrbanoch pri Nitre zachránil z horiaceho domu človeka, riskujúc vlastný život. Vtedajší kráľovský požiarny komisár mu za tento čin udelil vyznamenanie – strieborný kríž.
Od roku 1899 pôsobil vo Fiľakove.