Posviacka kostola sv. Barbory v roku 1857

jún 23, 2024 | História

posviacka kostola sv. barbory
Novinová správa o posviacke kostola sv. Barbory v roku 1857.
Zdroj: Cyrill a Method. Katolícke Noviny, pre Cirkev, Dom a Školu. Číslo 25, ročník 8, 19.decembra 1857.