Sacred Heart Church vo Wilkes-Barre

jan 2, 2024 | História

Sacred Heart Church alebo kostol Najsvätejšieho srdca Ježišovho bol kostol slovenských katolíkov v americkom Wilkes-Barre slúžiaci ich potrebám viac ako 100 rokov. 

Keď na konci 19. storočia začala masová emigrácia Slovákov za prácou do USA, mesto Wilkes-Barre so svojimi uhoľnými baňami (majnami) bolo jedno z najobľúbenejších destinácií. Aj cesty väčšiny rodákov z obce Ovčie smerovali práve tu. Zrejme prvým rodákom z našej obce v Amerike bol Juraj Jenča (1861-1931), ktorý sa vysťahoval už v roku 1883. Ako uvedomelý Slovák a zároveň veriaci, bol jeden z prvých iniciátorov založenia kostola pre slovenských veriacich v severnom Wilkes-Barre. Keď sa napokon začali prípravy pre výstavbu dreveného kostolíka, Juraj Jenča bol predsedom kampane pre získanie finančných prostriedkov.
Kostol sa napokon začal stavať v júni 1895 a prvú omšu slúžil kňaz Mathew Jankola už na Božie narodenie  v tom istom roku roku. Keďže farnosť rástla, vyžadovala si stáleho kňaza. V roku 1896 tak do farnosti prišiel kňaz Jozef Murgaš (1864-1929). Ten okrem duchovnej služby sa venoval aj umeleckej (bol skvelým maliarom), politickej (signatár Pittsburskej dohody) a vedeckej činnosti. Murgaš si dal zaregistrovať množstvo patentov, z ktorých najvýznamnejším bol patent na bezdrôtový telegraf z roku 1903. Zaujímavosťou je, že Jozef Murgaš bol aj kazateľom na odpuste sv. Anny. 

V roku 1896 ku kostolu Sacred Heart pribudla farská škola a nasledujúci rok aj vlastný cintorín. Keďže farnosť rýchlo rástla, už v roku 1908 bol postavený nový, väčší murovaný kostol, pričom pôvodná drevená budova bola prerobená na školu.
Obe stavby slúžili veriacim viac ako 100 rokov. Škola bola zatvorená v roku 2004 a posledná omša v kostole Sacred Heart sa svätila v roku 2015. Budova kostola dodnes stojí, no slúži už iným účelom – dnes je v nej umelecké centrum.

PS:  V roku 1921 Juraj Jenča venoval na kostol sv. Barbory v Ovčom 105 dolárov, čo by malo dnes hodnotu približne 1800 dolárov.