Primície Michala Jenču

júl 9, 2010 | História

20. júna 1982 slúžil svoju primičnú omšu v Ovčí rodák Michal Jenča. Stal sa tak štvrtým vysväteným kňazom pochádzajúcim z našej obce. Príhovor k veriacim mal vdp. Adamčák. Ako kňaz Michal Jenča pôsobil v Krásnohorskom podhradí, Kokave nad Rimavicou a Hnúšti.