Don Jozef Kočík

júl 5, 2010 | História

(18.12.1924 v Ovčom – 9.10.2000 pri Župčanoch)

Doc. ThLic. PhLic. Jozef Kočík, syn Ondreja a Anny Kollárovej sa narodil ako siedme dieťa 18.12.1924. V roku 1935 prišiel na Slovensko predstavený rehole sv. Jana de la Sale z Francúzska hľadajúc mladých chlapcov k nim do noviciátu. Zavítal aj do Ovčieho, rodnej obce pátra Kočíka, ktorého pozval študovať na skúšobnú dobu do Bojny. Skúšku úspešne zvládol a ako 11 ročný odchádza na štúdium do Francúzska.

Primičná omša v Ovčom. V centre Jozef Kočík, naľavo rodák Andrej Galdun

Ako školský brat bol poslaný do Egypta, kde vyučoval 16 rokov a zároveň bol riaditeľom jedného veľkého ústavu školských bratov v Káhire.Potom prestúpil k Saleziánom, lebo vždy cítil v sebe povolanie byť kňazom misionárom – čo nebolo dovolené u školských bratov. Saleziáni ho povolali do Libanonu, kde vykonával rok noviciátu a prípravu na kňaza, ktorú dokončil v Jeruzaleme v ústave saleziánov, kde aj prijal všetky vyššie vysvätenia. Kňazskú vysviacku mu udelil biskup Hnilica v Ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme 29.júna 1968.  Po vysviacke a  osobnom prijatí pápežom Pavlom VI. sa Jozef Kočík  vrátil do svojho rodiska Ovčieho, kde mal primície 7 júla 1968. Potom nich odišiel dokončiť teologické štúdia na bohosloveckú fakultu do francúzskeho Lyonu, kde získal lycenciát z teológie v r. 1970. Po ukončení štúdia sa opäť vrátil na blízky východ do Libanonu, kde bol riaditeľom strednej školy sv. Jana Bosca. Roku 1975 odišiel do Afriky – Brazaville v Kongu, kde účinkoval 5 rokov v misijnej práci. Roku 1980 odchádza do Gibonu kde mu bolo zverené riadenie strednej cirkevnej školy v Libreville. Roku 1985 bol poslaný do Ríma za riaditeľa malého Slovenského seminára pri Ústave sv. Cyrila a Metoda.

Pomník na miestnom cintoríne

V roku 1991 sa opäť vracia do Konga (vtedy Zair) kde prednáša filozofiu vo formačnom dome saleziánov v Lubumbashi. Zlý zdravotný stav ho prinútil vrátiť sa definitívne na Slovensko do Košíc,kde mu bola zverená farnosť vo Vyšnom Klatove a vyučovanie filozofie na teologickom inštitúte v Košiciach a Žiline.Docentúra mu bola udelená v r.1997 ako uznanie jeho pedagogickej práce. 9.10.2000 Jozef Don Kočík tragicky zomiera po autonehode pri Župčanoch. Pochovaný je v Košiciach.

Spracované podľa záznamov p. Bednárika