Primície Dona Jozefa Kočíka

júl 13, 2010 | História

Niekoľko dní po udelení kňazskej vysviacky v Ríme, prichádza rodák Don Jozef  Kočík domov aby tu 7.júla 1968 slúžil svoju primičnú omšu