Jelene na Brežu

feb 21, 2015 | Príroda

Takmer každé ráno máte možnosť zbadať pasúcu sa čriedu jeleňov na Brežu. Zver sa na tom istom mieste ukázala aj pred štyrmi rokmi. Foto z roku 2011: https://ovcie.info/2011/02/17/zver-v-zime/

jelene2

jelene1