Košicko – Bohumínska železnica.

dec 20, 2015 | História

Uvedený názov označuje  železničnú trať, vedúcu medzi mestami Bohumín v Moravskosliezkom kraji a Košicami na východnom Slovensku. Vznikla na konci 19. storočia ako trať vybudovaná a prevádzkovaná súkromnou železničnou spoločnosťou. V roku 1955 úradný názov Košicko-bohumínska železnica zanikol, ale po zoštátnení sú jej trate využívané dodnes.
Náklady na výstavbu dosiahli 58 237 800 zlatých, t. j. 179 900 zlatých na 1 km trate. Prevádzka na celej trati sa začala jedným párom zmiešaných vlakov, ktoré vzdialenosť 367 km prekonali za 13 hodín a 18 minút. Košicko-bohumínska železnica bola pôvodne jednokoľajná, no koncesia stanovovala povinnosť zdvojkoľajniť trať, ak ročný hrubý zisk na jednu míľu trate prevýši dva po sebe idúce roky 150 000 zlatých. Kompletné zdvojkoľajnenie bolo dokončené až v roku 1955.
Webový archív Železníc Slovenskej republiky obsahuje historické fotografie jednotlivých úsekov. Vybral som tie, ktoré sú nášmu kraju najbližšie.

Zdroje:

sk.wikipedia.org
zsr.sk