Dušičkový cintorín

Nočné fotografie cintorínu počas Sviatku všetkých svätých.

Share