70. výročie oslobodenia obce

feb 21, 2015 | História

Presne pred 70 rokmi a jednym mesiacom Červená armáda spolu s Prvým československým armádnym zborom oslobodili našu obec. Nemeckí vojaci, ktorí sa v obci zdržiavali ju chceli pred odchodom vypáliť, no miestna krčmárka p. Kollárova ich opila a tak k tomu činu nedošlo a ušli. Neďaleká obec Richnava také šťastie nemala a bola vypálená.

Viac info:
https://ovcie.info/o-obci/historia-po-roku-1914/


oslobodenie obce