Fundátorka kapĺnky sv. Joachyma a Anny

jan 13, 2015 | História

Anna Wesselényiová (1584-1650), manželka Štefana Csákyho VII.  dala v roku 1632 na lúkach medzi Kluknavou a Ovčím postaviť kaplnku zasvätenú rodičom Panny Márie – sv. Joachyma a Anny. Kaplnku neskôr prestaval na kostolík Imrich Csáky. Práve rodina Csákyovcov bola významným rekatolizátorom v Uhorsku.

wesselenyi_anna

Erb rodu Csáky,…

csaky_cimer

…,ktorý môžte vidieť aj na oltári v kostolíku

IMG_4823

Viac info o kostolíku:
https://ovcie.info/2010/08/10/kostolik-sv-joachyma-a-anny/