Kaštieľ v Chminanskej novej vsi na historických fotografiách

mar 24, 2014 | História

Len zopár kilometrov od obce stojí schátraný kaštieľ v Chminanskej novej vsi. Ide o neskorobarokovú stavbu, ktorá koncom 18. storočia prešla ďalšími úpravami.  V okolí kaštieľa sa nachádzal park, ktorého pozostatky tam stoja do dnes. Kaštieľ slúžil ako obydlie rodu Szinyei, neskôr v ňom sídlili chudobní roľníci, MNV a obecné sála. Dnes je z neho ruina.