Jasličkové hry 2012

Včera na 1. sviatok vianočný (Božie narodenie) sa o 18.00 hod v kostole sv. Barbory uskutočnili Jasličkové hry, ktoré obrazným spôsobom priblížili narodenie Spasiteľa a jeho význam pre nás.


Share