Židovský cintorín vo Víťazi

apr 25, 2012 | História

Doslova za humnom miestneho JRD v susednej obci Víťaz sa nachádza skrytý židovský cintorín. V pravom slova zmysle však ani nejde o cintorín ale o kombináciu hromadného hrobu a pamätníka. Prirodzene zosnulí židia z našej doliny boli totiž pochovávaní na cintoríne v Širokom. Tam boli pochovaní aj členovia rodiny Hönigsteinovci, ktorí istý čas žili v Ovčom.
Príčinou vzniku tohto pamätníka bola vražda siedmych židovských mládencov Československými Legionármi v roku 1919. Ako dôvod sa uvádzala kolaborácia a špionáž pre maďarskú armádu. Podľa rozprávania pamätníkov jeden mládenec síce popravu prežil ale potom čo sa pokúsil utiecť bol aj tak zastrelený.Táto tragická udalosť sa udiala počas obdobia oslobodzovania a tzv. Slovenskej republiky rád.
Potom čo vznikla 28.10.1918 Československá republika Maďari sa len neradi vzdávali tohto územia. Navyše si zo severu územné nároky na Tešínsku robilo Poľsko. Z týchto dôvodov oboch protivníkov za pomoci sily museli z krajiny vytlačiť Československé légie, ktoré sa vytvorili v zajateckých táboroch počas Prvej svetovej vojny a aktívne sa do nej zapojili. Oslobodzovanie Československa trvalo za ťažkých bojov  až do 30. januára 1919.  Za pár mesiacov, 20. mája 1919 však maďarské vojská opäť prekročili hranicu a rýchlo znovu získavali stratené územie.
Udalosti vo Víťazi sa udiali 12.júna 1919 teda pár dní pred vznikom Slovenskej republiky rád kedy maďarské vojská tlačili légie na sever.
„Další den, 19. 6., přišel silný útok nepřítele i na sousední úsek dom. X. brigády v linii Široká – Vitež – Klembarok, přičemž čs. jednotky této brigády musely bojem ustoupit následně před nepřítelem k lesům Branisko a do Rychnavy. Další postup nepřítele severním směrem od řeky Hornád zastavil teprve až rozhodný protiútok III. praporu leg. 21. stř. pluku, který tvořil zbytek zálohy celé leg. 6. divize v úseku Široká – Vitež.“
Legionári napokon útok nepriateľa odrazili a pokračovali smerom na Krompachy. Kľúčovým momentom pre zvrat udalostí bola bitka o Zvolen 10. júna kedy prevahu vo vojne začali mať légie. V snahe oslabiť republiku v Prešove 16. júna vznikla socialistická Slovenská republika rád, ktorá bola plne pod kontrolu Budapešti a kontrolovala územie východného a južného Slovenska. 24. júla bolo medzi oboma krajinami podpísané prímerie a už 7.7. legionári kontrolovali južnú hranicu Slovenska. V ten istý deň s odchodom maďarskej armády zanikla  aj Slovenská republika rád. Počas komunistickému režimu po nej bolo pomenované terajšie Námestie mieru v Prešove.

Pozri aj:
https://ovcie.info/2011/05/24/pamatnik-v-korytnom/

Zdroje:
cz.wikipedia.org
valka.cz