Pamätník v Korytnom

máj 24, 2011 | História

Na cintoríne v Korytnom

Neďalekému pohoriu Branisko bolo na stránkach už viackrát venovaná pozornosť. V rokoch 1849, 1918 a 1945 sa tu tri odohrali dôležité boje spojené s históriu našej štátnosti. Prvému z týchto dátumov sa venuje aj tento článok.

Na cintoríne v Korytnom

Na cintoríne v Korytnom

V roku 1913 bol postavený na vrchole Chvalabohu pamätník padlým vojakom, bojujúcim na strane Maďarov vo februári  1849. Tí tu vtedy porazili masív brániace cisárske vojská a vojsko slovenských dobrovoľníkov – Hurbanovcov.  Paradoxné je, že na obidvoch stranách stáli proti sebe slovenskí vojaci.Vtedajšia zbierka na pamätník bola verejná a organizátorom bol policajný kapitán v Spišskom podhradí a predseda turistického klubu Branisko istý Tisza Miksa. Na pamätníku je vyrytý text v maďarčine v zmysle „Na pamiatku hrdinských maďarských vojakov, ktorí tu 5. februára 1848 viedli pamätné boje na strmých svahoch a stráňach Braniska.“ Pamätník na mieste dlho nepobudol, keďže už o 5 rokov bol premiestnený na cintorín v neďalekej dedinke Korytné. Dôvodom tejto zmeny bolo pravdepodobne to, že po 1. sv. vojne tu Československí legionári odrážali útok maďarských vojsk a pre mladú republiku snažiacu sa zbaviť všetkých pút z minulosťou bolo takéto memento nevyhovujúce. Dnes na mieste bojov stojí už iba v kríkoch skrytý vyrezávaný drevený kôl. Kým pre nás je existencia obidvoch pamätníkov možno akousi kuriozitou,  pre našich južných susedov je historickým miestom, kde občas z úcty kladú veniec s trikolórou.

Pozri aj:
http://ovcie.wz.cz/2011/03/16/pomnik-padlym-z-roku-1849-na-branisku/
http://ovcie.wz.cz/2011/03/10/bitka-o-branisko/