História

História futbalového klubu TJ Družstevník Ovčie siaha do roku 1972, kedy v obci vzniká miestna Telovýchovná Jednota. Stovka zakladajúcich členov si za prvého predsedu zvolila Valenta Kollára. Vzniknutý futbalový klub TJ Družstevník Ovčie mal dve mužstvá – mužov a dorastencov , hrávajúc svoje prvé sezóny na “starom” ihrisku pri JRD. V roku 1976 sa stáva novým predsedom TJ Štefan Uličný. Z dôvodu rozmerov ihriska a nekvality terénu sa v tom istom roku začína stavba “nového” ihriska na Lúkách. V sezóne 1979/80 klub postupuje do III.A triedy. Najväčším úspechom klubu je účasť v II.A triede v sezóne 1982/83. V roku 2003 klub z rôznych dôvodov načas prerušuje svoju činnosť. Návrat futbalistov na futbalové trávniky nastal až po 5 rokoch, v sezóne 2007/08. V rovnakom období dochádza aj k rozsiahlej rekonštrukcii zariadení TJ, kedy na ihrisku pribudli šatne hostí, rozhodcu, občerstvenie a prístrešok pre fanúšikov.