Ovčianka

Folklórny súbor Ovčianka

Históra folklórneho súboru Ovčianka sa datuje do r. 1982, kedy v rámci miestnej organizácie Slovenského zväzu žien vzniká folklórny súbor. Po hudobnej stránke sa súbor snaží interpretovať ľudové piesne pochádzajúce z našej obce. Zakladujúcich 15 členiek sa v tom istom roku prezentuje so svojím dvojhodinovým programom v Domove dôchodcov na Cemjate a v Malom Šariši.V roku 1983 sa členky súbora zúčastňujú speváckej súťaže, kde p. Mária Kočíková a Mária Galdunová obsadzujú prvé miesto v kategórii duetá. Po menšej prestávke v 90. rokoch, súbor aktívne vystupuje na rôznych akciách a podujatiach u nás a v okolitých obciach. Za jedným z najvýraznejších úspechov sa považuje vystúpenia pri príležitosti návštevy prezidenta SR Ivana Gašparoviča v Ovčí.

Z histórie súboru