Najstaršie dejiny

Obec Ovčie sa spomína v jednej z listín už v roku 1318. V roku 1320 si štyria synovia zemana Beňadika rozdelili zdedené majetky, pričom Ovčie pripadlo Dominikovi. V spojitosti s deľbou vznikla ďalšia správa o tejto dedine. Z obsahu oboch vyplýva, že Ovčie jestvovalo už pred rokom 1318. Ústna tradícia vraví, že usadlosť mala vtedy iba 7 domov. V listine z roku 1320 sa vyskytuje pod latinským názvom Wytex Noua v zmysle Nový Víťaz, z čoho je zrejmé, že Ovčie bolo mladou dedinou, mladšou ako Víťaz a vzniklo na majetku Víťaza. V písomnostiach z 15. – 16. storočia vyskytuje sa pravidelne pod maďarským názvom Kysvitez v zmysle Malý Víťaz, ktorý však tunajší ľud nikdy nepoužíval. Už v 16. storočí sa do písomností náhodne dostal slovenský názov Ovčie (Owče), ktorý je obsahovo úplne iný ako latinský, resp. maďarský názov a pôvodne ako chotárny názov sa vzťahoval k miestu, na ktorom vzniklo sídlisko. Oné miesto pomenovali obyvatelia Víťaza a zemania vytvorili maďarský názov. Chotárny, resp. miestny názov Ovčie svedčí, že obyvatelia Víťaza tam pásli ovce pred 14. storočím. Názov Ovčie, resp. Ovče bol oficiálne uznaný až roku 1920, po vzniku ČSR.

Mapa Šariša z roku 1800

Mapa Šariša z roku 1800

V stredoveku obec patrila Szinyeyovcom, neskôr Hedryovcom, Bertóthyovcom a v 19. stor. Tahyovcom. Ovčie v 14. – 16. storočí postupne patrilo zemanom zo Širokého, Bertotoviec a Fričoviec.V roku 1600 obec mala 15 obývaných domov. V čase prvého sčítania ľudu, roku 1787 mala obec 31 domov a 178 obyvateľov, v roku 1828 – 34 domov a 281 obyvateľov. V roku 1700 bola v obci postavená  z kameňa a šindľa kaplnka, ktorá bola v roku 1828 prestavená na klasicistický kostol zasvätený sv. Barbore. Roku 1830 postihla obec cholerová epidémia, ktorá vyústila v zapojení sa obyvateľov do Východoslovenského roľníckeho povstania v nasledujúcom roku. V roku 1848 sa tu zdržiavali maďarskí povstalci, ktorí bojovali s cisárskym vojskom a slovenskými dobrovoľníkmi o Branisko. Obyvatelia sa v minulosti zaoberali tradičným poľnohospodárstvom, plátenníctvom, furmanstvom, chovom dobytka, lesnými prácami a domácim remeslom (výroba metiel).