História po roku 1950

Prvý traktor
Prvý traktor

Udalosti po víťaznom februári 1948, kedy Komunistická strana Československa uchopila moc poznačili aj vývoj v našej obci. Do obce prichádzajú odborníci z rôznych oblastí a vykonávajú osvetovú činnosť. Tá však bola hlavne zameraná na presvedčenie roľníkov k vytvorenie roľníckeho družstva. Myšlienka družstva však v obci nebola veľmi populárna a roľníci radšej plnili predpísané a postupne zvyšujúce sa dávky, ktoré museli odovzdať štátu – tzv. kontingenty. Rok 1955 sa niesol v znamení opravy kostola, pôvodne postaveného v roku 1828. Kostolná veža bola pozdvihnutá, položila sa nová kamenná dlažba okolo oltára, zväčšila sa sakristia, vymenila omietka, krytina a odkvapové žľaby, kostol sa oplotil. V roku 1956 je odhalená v obci protištátna činnosť, kedy za účasť v “Bielej légii” boli spolu so skrývajúcim sa kňazom Ondrejom Galdunom odsúdení občania Štefan Baloga, Žofia Jenčová a Valent Jenča na vysoké tresty. Biela légia bola významná podzemná organizácia, otvorene vystupujúca proti komunistickému režimu, ktorá distibuovala katolícku literatúru a organizovala úteky do zahraničia. V roku 1958 je zakúpený kinematograf a vzniká tak v obci obecné kino, premietajúce populárne filmové týždenníky a rôzne filmy.Tie sa premietajú až do roku 1978, kedy z dôvodu častej poruchovosti zariadenia je premietanie ukončené.

Víťazní hasiči

Vzdor roľníkov voči družstvu sa končí v roku 3.11.1959, kedy za prítomnosti zástupcov Okresného národného výboru, Okresnej vojenskej správy a predstavenstva obce je slávnostne vyhlásené ako prvé na okolí Jednotné roľnícke družstvo. Obec sa postupne vyvíja, stavajú sa nové domy, buduje sa rezervoár vody v centre obce, kultúrny dom s požiarnou zbrojnicou (1959), predajňa potravín a pohostinstva (1960)  a v roku 1962 je zahájená stavba vodovodu a obecného sadu. Následne je z Lipian pri Sabinove zakúpených 1000 jabloní, 400 slivák, 200 čerešní a 200 orechov.  Tento rok je úspešný aj pre šport v obci, keď miestni dorastenci požiarnej ochrany do 16 rokov vyhrávajú okresnú súťaž v Prešove.Začiatok roka 1963 sa vyznačuje mimoriadne krutou zimou, kedy v Juhoslávii teplomer ukazuje  -30˚C, Francúzsko –20˚C, Egypt –1˚C, dokonca Baltické more je úplne zamrznuté. V obci teplomer ukazuje –25˚C, ovocné stromy praskajú, divé zvieratá sa sťahujú bližšie k dedine a snehová pokrývka dosahuje 95 cm. Na jar následne dochádza k povodniam a mnohí obyvatelia majú zatopené pivnice. V lete sa na našich poliach objavuje nový škodca – mandelinka zemiaková, dobovo zvaná americký chrobák, ktorú z polí zberali miestni družstevníci a školáci. V roku 1964 sa bytová výstavba v obci zastavuje, keďže úrady obec pridelili do skupiny obcí, kde je zakázané stavať. V obmedzenej miere sa však poskytujú výnimky pre tých, ktorí sa rozhodli záväzne pracovať na JRD. V novembri toho roku postihlo okolie Svinej hory a Hedrovca veterná smršť spôsobujúca veľké škody na lesných porastoch.

Odovzdávanie zástavy

Rok 1968 sa niesol v znamení otepľovania politickej situácie. Veriaci tieto priaznivé podmienky využili na postavenie nového väčšieho kostola. Zakúpil sa stavebný materiál a v.d.p. Kočík v Taliansku vyhotovil návrh kostola. Plány obyvateľov však zmaril augustový príchod vojsk Varšavskej zmluvy a návrat k totalite. Na protest proti okupácii občania v noci kládli do okien zapálené sviečky a 210 občania podpísali rezolúciu vyjadrujúc dôvere vláde Alexandra Dubčeka. Pri príležitosti 50. výročia založenia Hasičského zboru v Ovčom sa roku 1969 uskutočnili veľké oslavy, počas ktorých obecný zbor dostal od okresnej organizácie do daru slávnostnú červenú zástavu a odmenu 1000 Kčs.

Mužstvo ešte zo „Starého“ ihriska

V tom istom roku sa u nás objavuje aj prvý automobil (Škoda Octavia), ktorý zakúpil František Jenča.V roku 1970 sa v obci oslavuje ďalšie výročie, a to 40. výročie činnosti ochotníckeho divadla. Na oslavy boli pozvaní aj miestni herci, ktorí si opätovne zahrali úplne prvé predstavenie “Hrob lásky”. Ochotnícke divadlo v Ovčom malo v minulosti silnú tradíciu a pod vedením miestnych učiteľov ako p. Slavkovský a p. Vaško, každý rok s úspechom nacvičili aspoň jednu divadelnú hru, ktorí prezentovali aj v okolitých dedinách.V roku 1972 športoví fanúšikovia zakladajú Telovýchovnú Jednotu so 100 členmi a predsedom Valentom Kollárom. Domáce zápasy hraje na “Starom” ihrisku pod JRD, no už o 4 roky neskôr sa pod vedením nového predsedu TJ Štefana Uličného a s pomocou miestneho  JRD začína výstavba “Nového” ihriska na Lúkach. V roku 1979 TJ Ovčie postupuje o triedu vyššie do III. A triedy.

Sakristia v starom kostole

Nárast obyvateľstva zapríčinil, že kapacita kostola už nevyhovovala a tak v roku 1975 sa veriaci opäť pustili do prestavby kostola. Stavebný úrad v Prešove schválil však len generálnu opravu. Zbúral sa tak celý kostol okrem veže, vymenili sa kamenné základy za betónové. Počas výstavby sa veriaci rozhodli, že rozšíria ľavé krídlo o 60 m² s čím súhlasil aj stavebný dozor. Keď murovanie bolo už takmer dokončené, úrady zastavili výstavbu z dôvodu nedodržania dokumentácie. Všetky vymurované múry museli byť zbúrané, materiál odvezený na smetisko a tunajší kňaz v.d.p.Adamčák bol preložený do inej farnosti. O rok neskôr sa však podarilo dokončiť začatú stavbu, no však iba podľa základov pôvodného kostola.

Posviacka zvonu

Po tom čo sa zistilo, že kostolný zvon je prasknutý, v roku 1984 bol odmontovaný a poslaný na Moravu rodine Dytychovej na preliatie. Zvon “Cyril a Metod” bol v novembri slávnostne posvätený prešovským dekanom Šestákom a miestnym kňazom v.d.p. Balicom.Rok 1986 bol významným pre miestnych hasičov, ktorí dostali od okresu hasičské vozidlo, saciu sústavu a inú výzbroj. Dovtedy sa muselo hasičské družstvo presúvať na rôzne súťaže vlastnými autami.

Novembrové revolučné udalosti v roku 1989 u nás prebehli miernejšie ako v mestách. Ľudia sa skôr báli a v tichosti očakávali ďalší vývoj. V roku 1990 sa uskutočňujú prvé slobodné voľby po viac ako 40. rokoch. Revolučné zmeny umožnili rozvoj súkromného podnikania (holičstvo, nová predajňa potravín, rôzne firmy), na druhej strane pád režimu a s ním aj na ňom závislé organizácie (SZM, Československý zväz žien) spôsobujú, že kultúrny život v nasledujúcich rokoch obci upadol. Rok 1992 sa niesol v stavebnom ruchu. V rovnakom časovom období sa začala svojpomocná  stavba nového kostola a kultúrneho domu. Kostol bol dokončený za rekordných 7 mesiacov a kultúrny dom o rok neskôr.V tomto období JRD Branisko schvaľuje Transformačný zákon družstva, ktorý umožňuje vrátenie majetkov súkromným osobám začlenené do družstva v roku 1959. V roku 1997 sa začína výstavba budovy Základnej školy, ktorá bola v roku 2001 za účasti zástupcov okresného a obecného úradu, miestneho kňaza a občanov slávnostne otvorená. Nečakaná prietrž mračien v našom okrese v lete 1998, kedy sa za 2 hodiny vylial 12 km vysoký oblak zasahuje aj Ovčie a následné nánosy blata a vody zaplavujú pivnice, studne a pozemky. V neďalekých obciach Jarovnice a  Svinia si povodeň vyžiadala 50 obetí.

V auguste 1999 sa v obci uskutočnila veľká oslava spojená s okresnou súťažou pri príležitosti 80.výročia založenia hasičského zboru. Program tvorila sv. omša na ihrisku,  samotná súťaž, ukážka dobového hasičského zásahu s ručnou striekačkou a odovzdávanie pamätných diplomov zaslúžilým členom. Od roku 2003 kultúrny a športový život v obci každý rok spestruje hasičská súťaž Pohár starostky, resp.starostu obce Ovčie, za účasti družstiev z prešovského a iných okresov. V januári roku 2008 do našej obce v rámci volebnej kampane zavítal prezident Slovenskej Republiky Ivan Gašparovič.

Kronikári:

František Slavkovský
Jozef Vaško
Mária Kočíková

Spracoval:

Mgr. Stanislav Šimčík