Category Archives: Správy

Vzácny Vidlochvost ovocný v chotári

Vidlochvost ovocný (Iphiclides podalirius) je jedným z najväčších a najkrajších európskych motýľov. Rozptyl krídel je 5 až 8 cm. Vyhľadáva najmä výslnné stráne s rozptýlenými porastmi trnky a hlohu, prípadne ovocné sady na podobných stanovištiach. Kvôli nadmernej chemizácii, úbytku vhodných stanovíšť a likvidácii rozptýlenej zelene v našej krajine je zaradený medzi ohrozené druhy. Tento exemplár sa […]

Nové značenie vozovky

V polovici augusta dostala obecná vozovka novú úpravu – vodorovné dopravné značenie v podobe stredovej čiary. Kuriozitou je, že po celej dĺžke je tvorená prerušovanou čiarou a to aj v neprehľadných zákrutách. “ order_by=“sortorder“ order_direction=“ASC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“500″]

Nový kríž v chotári

V štvrtok 3.8.2017 bol v svahu pod pieskoviskom na Gminskej lúke drevený vztýčený drevený kríž. Práce vykonali Matej, Štefan a Filip Balogoví a Viktor Jenča. Samotný kríž bol od roku 2002  umiestnený na stene kostola pri veži ako misijný. Prázdne miesto má nahradiť nový misijný kríž. Spolu so vztýčením kríža bola v rovnaký deň obnovená aj priľahlá […]