Category Archives: História

Svadobné tradície v našej obci

Miestny učiteľ a kronikár František Slavkovský v roku 1962 opisuje tunajšie svadobné tradície. Aby sa z duchovnej kultúry niečo zachovalo, v tejto stati chcem opísať zvyky a obyčaje svadobné. Teda aspoň tie podstatné, ktoré sa ešte praktizujú. Mladí sa poznávajú buď na večierkoch alebo na zábavách, kde si sľúbia manželstvo.  Mladý ide na pytačky k […]

Východoslovenské povstanie v roku 1831 v Ovčí a okolí

Dva týždne po vypuknutí povstania na Zemplíne sa nepokuje objavujú aj na Spiši a Šariši. Nízka životná úroveň a vzdelanosť poddaných spôsobuje, že proticholerové hygienické opatrenia chápe ľud ako pokus o ich otrávenie. Ohniskom povstania na Spiši sa stávajú neďaleké obce Kluknava a Richnava. Napätie v obciach po náhlom vypuknutí cholery a nevhodnom postupe stoličného […]