Category Archives: História

Miestny ľudový kroj

Miestny učiteľ a kronikár František Slavkovský v roku 1962 opisuje tunajšiu kultúru obliekania. Odev ľudu v dávnej minulosti sa veľmi líšil od dnešného. Nosili kroj miešaný kroj spišsko – šarišský. Kroj nosili hlavne ženy. Zvláštnosťou kroja sú až podnes zachované “Fodry s lajbličkami” ktoré sa nosia v páse. Plátno sa všíva do fodry. V dávnych […]

Martin Kollár

(23. októbra 1889 v Ovčom – 3. mája 1956 v Bratislave) Kariéru v centrálnej banke začal na Bankovom úrade ministerstva financií (BÚMF) v Prahe, čo bol vlastne predchodca Národnej banky Československej (NBČS), kam nastúpil v máji 1920. Koncom roka ho preložili do košickej filiálky BÚMF. Krátko na to bol menovaný kontrolórom a v auguste 1923 sa stáva […]

Svadobné tradície v našej obci

Miestny učiteľ a kronikár František Slavkovský v roku 1962 opisuje tunajšie svadobné tradície. Aby sa z duchovnej kultúry niečo zachovalo, v tejto stati chcem opísať zvyky a obyčaje svadobné. Teda aspoň tie podstatné, ktoré sa ešte praktizujú. Mladí sa poznávajú buď na večierkoch alebo na zábavách, kde si sľúbia manželstvo.  Mladý ide na pytačky k […]

Východoslovenské povstanie v roku 1831 v Ovčí a okolí

Dva týždne po vypuknutí povstania na Zemplíne sa nepokuje objavujú aj na Spiši a Šariši. Nízka životná úroveň a vzdelanosť poddaných spôsobuje, že proticholerové hygienické opatrenia chápe ľud ako pokus o ich otrávenie. Ohniskom povstania na Spiši sa stávajú neďaleké obce Kluknava a Richnava. Napätie v obciach po náhlom vypuknutí cholery a nevhodnom postupe stoličného […]