Category Archives: História

Pútnický kostolík sv. Joachima a Anny

V neďalekých lesoch v chotári obci Kluknavy, na hranici Spiša a Šariša sa nachádza kostolík sv. Anny. Bol postavený roku 1632 grófkou Annou Csáky-Vesselényovou najskôr ako kaplnka, ktorú dal neskôr gróf Imrich Csáky prestavať na kostolík. Podľa legendy sa na mieste terajšieho kostola našiel pri oraní obraz sv. Anny, ktorý oráč odniesol na miestnu faru. Na […]

Život na dedine

Miestny kronikár a učiteľ František Slavkovský sa v roku 1959 zmieňuje o zmenách, ktoré nastávali v živote občanov. Za Uhorska poľnohospodárstvo tunajších občanov vynášalo málo. Hospodárili zastaralým spôsobom, výnosy boli slabé, nekryli potreby početných rodín. Sťahovali sa do cudziny (do USA a Kanady) aby si niečo privyrobili a potom dali do poriadku dom, hospodárske budovy, […]

Bývanie a zamestnanie ľudu v minulosti

Miestny učiteľ a kronikár František Slavkovský v roku 1962 opisuje tunajšie obydlia a spôsob života. Staré drevené domčeky zachované po rok 1962 dosvedčujú, že bytová kultúra ľudu bola v minulosti veľmi primitívna. Domčeky drevené s malými okienkami, bez dlážky so slamenou strechou. Dvere malé, bez zámok. Miesto zámkov sú drevené závory (rígle) a otvárajú sa […]

Don Jozef Kočík

(18.12.1924 v Ovčom – 9.10.2000 pri Župčanoch) Doc. ThLic. PhLic. Jozef Kočík, syn Ondreja a Anny Kollárovej sa narodil ako siedme dieťa 18.12.1924. V roku 1935 prišiel na Slovensko predstavený rehole sv. Jana de la Sale z Francúzska hľadajúc mladých chlapcov k nim do noviciátu. Zavítal aj do Ovčieho, rodnej obce pátra Kočíka, ktorého pozval […]