O pôvodnom kostole sv.Barbory

apr 12, 2020 | História

Drevený kostolík v Hervartove
Kostol sv. Barbory je nepochybne dominantou obce Ovčie. Jeho súčasná podoba pochádza z roku 1992, kedy bol po prestavbe vysvätený arcibiskupom Alojzom Tkáčom. Z pôvodného kostola môžeme na dnešnej stavbe nájsť iba vežu a časť chóru. Samotná staršia stavba bola vysvätená v roku 1828 a pri stavbe sa použil hlavne kameň, hlina a šindle.
Stále však nešlo o pôvodnú stavbu. O pôvodnom kostole sv. Barbory máme iba minimum informácií. Jediná konkrétna zmienka je z biskupskej vizitácie farnosti Široké z roku 1749, kedy sa spomína, že v obci vtedy stál drevený kostol sv. Barbory. Ďalším dôležitým údajom je fakt, že stál na vlhkom mieste. Ďalšie vizitácie, počnúc nedatovanou z druhej polovice 18. storočia, už len konštatujú, že v obci kedysi stál kostol sv. Barbory. Následne na mieste kostola stála iba zvonica.
Môžme teda predpokladať, že nešťastná kombinácia stavebného materiálu (dreva) a vlhkého miesta spôsobila, že kostol sa buď rozpadol, alebo vyhorel. Prikláňam sa však skôr k prvej verzii.
Spoločnou črtou slovenských farností opísaných vo vtedajších farských vizitáciách bola obrovská bieda. Tú spôsobili jednak morové epidémie, turecké vojny, ale i kurucké povstania.  Kostoly boli zanedbané, so stredovekým rázom, na ktorých údržbu či opravu nemali ani sedliaci, ani fundátori – zemepáni.
O tom, kedy kostol vznikol, môžeme opäť len hypotetizovať. Spomínaná farská vizitácia z roku 1749 spomína v obci väčší počet evanjelikov ako katolíkov. Kostolík teda zrejme využívali spoločne. Keďže evanjelici nemajú svätých a po nástupe reformácie sa takmer celé Slovensko stalo evanjelickým, kostolík musel vzniknúť ešte pred konvertovaním víťazskej farnosti. Tá sa odohrala najneskôr roku 1598, kedy sa spomína prvý evanjelický kňaz vo Víťazi. Môžme teda predpokladať, že kostol sv. Barbory mohol vzniknúť niekedy v 15. či 16.storočí.
O tom, ako kostol mohol vyzerať, naznačuje jeden drevený kostol z podobného obdobia. Ide o katolícky kostol zasvätený sv. Františkovi z Assisi nachádzajúci sa v obci Hervartov, okr. Bardejov. Ide o najstarší drevený kostol na Slovensku, ktorého vznik siaha do 15. storočia (viď. fotografia).
 
Viac informácií o obci Ovčie v časoch minulých ale i nedávnych nájdete v pripravovanej monografii Ovčie 1320-2020.