Partia muši bic! Zájazd družstevníkov.

Miestni družstevníci na zájazde zo začiatku 60.rokov. Spoznávate svojich rodičov či starých rodičov?