Vzácny Vidlochvost ovocný v chotári

okt 1, 2017 | Príroda, Správy

Vidlochvost ovocný (Iphiclides podalirius) je jedným z najväčších a najkrajších európskych motýľov. Rozptyl krídel je 5 až 8 cm. Vyhľadáva najmä výslnné stráne s rozptýlenými porastmi trnky a hlohu, prípadne ovocné sady na podobných stanovištiach. Kvôli nadmernej chemizácii, úbytku vhodných stanovíšť a likvidácii rozptýlenej zelene v našej krajine je zaradený medzi ohrozené druhy. Tento exemplár sa podarilo odfotografovať v kríkoch pri ceste „Na Brežu“.