Topograf Samuel Bredecký

júl 3, 2016 | História

Bredetzky, SamuelSamuel Bredecký (Bredetzky) sa narodil 18.3.1772 v neďalekých Chminanskych Jakubovanoch. Jeho otec Matej pôsobil v obci ako učiteľ a organista. Potom čo sa uvoľnilo miesto učiteľa v Ľubici na Spiši, odkiaľ pochádzala jeho manželka Zuzana, rodina sa z Jakubovian odsťahovala. Samuel študoval na lýceách v Kežmarku, Šoproni, promoval na univerzite v Jene. Počas štúdií v Nemecku sa zoznámil z Goethem, Schillerom či Herderom. Následne vyučoval v Šoproni a Viedni. V roku 1805 sa stal evanjelickým kňazom v Krakowe a v rokoch 1806-1812 superintendtanom (niečo ako biskupom) pre evanjelickú cirkev v Bukovine a Galícii so sídlom v Ľvove. Zomrel 20.6.18012 v Ľvove.
Vo vedeckých kruhoch sa Samuel Bredecký preslávil ako prírodovedec, mineralóg, topograf, etnograf, jazykovedec, štatistik a organizátor uhorského vlastivedného výskumu.

Výber z tvorby:
Topografická príručka o Uhorsku, 1801
Poznámky k topografii Kráľovského Uhorska, 1801-1805
Nové poznámky k topografii a štatistikám Kráľovského Uhorska, 1087
Cestovné poznámky o Uhorsku a Galícii, 1809
Nemci v Galícii či historicko-štatistický príspevok k nemeckého koloniálneho systému v Európe, 1812

Zdroje:
cojeco.cz
de.wikipedia.org
z-ne.pl