Podpis nášho rodáka na bankovkách slovenského štátu

máj 27, 2016 | História

Kollar-Martin_MŽivotopisu nášho rodáka Martina Kollára (1889-1956) sme sa na týchto stránkach už v minulosti venovali. V krátkosti – počas Prvej svetovej vojny sa Kollár  zapojil do odboja a pôsobil ako legionár v Rusku, následne povojnovom období urobil kariéru v bankovníctve.

Málo známy je fakt, je že jeho podpis sa nachádza na niekoľkých bankovkách tzv. Slovenského štátu (1939-1945) . V tomto období bol totiž bol členom riaditeľstva Národnej banky Slovenska . Jeho podpis sa nachádza v bankovkách nad titulom „Riaditeľ“.

 

Zdroj:
http://www.nbs.sk/sk/publikacie/archiv-nbs/osobnosti-penaznictva-na-slovensku/kollar-martin
http://www.papirovaplatidla.cz/bankovky/slovensky-stat